Psikonöroimmünoloji ve Fonksiyonel Tıp

Psikonöroimmünoloji ve Fonksiyonel Tıp

Psikonöroimmünoloji

Psikonöroimmünoloji, davranış bilimini nörolojik, endokrin ve bağışıklık süreçleriyle harmanlayan büyüyen bir çalışma alanıdır. Zihin ve beden arasındaki çılgınca büyüleyici kesişme noktasındadır.

İçgüdüsel olarak uzun zamandır nasıl düşündüğümüzün nasıl hissettiğimizi etkilediğini biliyoruz. Bu yeni alan, psikoloji ve fiziksel beden süreçlerinin nasıl etkileşime girdiğine dair bilimsel anlayışı açıklamaktadır.

Keşfettiğimiz şey, beden ve zihin arasında iki yönlü bir konuşma olduğudur, yani vücudumuz sahip olduğumuz düşünceleri etkileyebilir, düşüncelerimiz de fiziksel bedenlerimizi bağışıklık, hormon ve nörolojik sistemler yoluyla etkileyebilir .

Zihinle başlayarak beyin, sempatik ve parasempatik sistemlerden oluşan otonom sinir sistemi aracılığıyla vücutla iletişim kurar. Genel olarak, sempatik sistem uyarıcı “uçuş” sistemi olarak bilinir. Parasempatik sinir sistemi daha rahat “dinlenme ve sindirim” sistemidir. Her iki sistem de gereklidir ve en önemlisi ikisi arasındaki dengedir. Sabah uyanmak, odaklanmak ve çalışmak, egzersiz yapmak ve enerjilendirmek için yeterince uyarılmanız gerekirken, aynı zamanda gece uyuyacak, enerjiyi toplayacak ve yiyecekleri sindirecek kadar dinlendirici olmanız gerekir.

Denge kapalı olduğunda, vücut beyninden birçok sistem üzerinde aşağı yönde etkileri olan tek taraflı bir sinyal alır. Sürekli stresli bir beyin, beynin fiziksel yapısında değişiklikler yaratacak ve bağışıklık fonksiyonunun azalmasına yol açacaktır. Bunu, beyin içinde kan akışına giden ve bağışıklık hücrelerinin sayısını ve etkinliğini azaltan nöropeptitler oluşturarak, daha strese duyarlı bir durumu yansıtmak için vücuttaki hormon dengesini değiştirerek yapar. Düşüncelerimiz ve endişelerimiz, daha sık hastalanmak, ciddi enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltmak ve iltihaplanma, sindirim sorunları ve ağrı gibi gerçek sonuçları olan fiziksel değişikliklere yol açabilir.

Bu yol başka bir şekilde de işe yarayabilir. Kronik iltihaplanma veya otoimmün hastalıklardan, tekrarlayan enfeksiyonlardan veya hatta kronik olarak yüksek kan şekeri seviyelerinden olması beynin işleyişini de etkiler. Bu enflamatuar durumlar, bir kişinin stres, endişe ve tekrarlayan düşünceler gibi şeyleri deneyimlemesine neden olan sinyali beyne taşıyan sitokinler adı verilen moleküller oluşturur.

Birisi fiziksel veya zihinsel semptomlar yaşarken, kök nedene ulaşmak istiyorsak hem zihnin hem de bedenin ele alınması gerektiği artık anlaşılmaktadır. Psikonöroimmünoloji, sistemlerimizin gerçekte nasıl birbirine bağlı olduğunu ve sağlığımızda ve refahımızda gerçek değişiklikler yapmak için kişiye bir bütün olarak nasıl bakmamız gerektiğini açıklar.

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp, bireyin biyokimyasal, genetik ve çevresel benzersizliğini göz önünde bulundurarak hastalıkların kök nedenlerini ele alan bütüncül bir sağlık yaklaşımıdır. Bu tıp dalı, hastalık belirtilerini yalnızca tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda altta yatan nedenleri anlamaya ve çözmeye odaklanır. Fonksiyonel tıp, kişiye özel tedavi planları oluşturmayı amaçlayarak sağlığı optimize etmeyi hedefler.

Tarihçesi

Fonksiyonel tıp, 1990’larda Dr. Jeffrey Bland tarafından geliştirilmiştir. Bland, hastalıkların sadece semptomlarıyla değil, biyokimyasal ve genetik faktörlerle de ilgilenilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu yaklaşım, modern tıbbın sunduğu standart tedavi yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve giderek daha fazla sağlık profesyoneli tarafından benimsenmektedir.

Temel Prensipler

Fonksiyonel tıbbın temel prensipleri şunlardır:

 1. Bütüncül Yaklaşım: Vücut, zihin ve çevrenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanılır. Bu nedenle, hastalıkların tedavisinde tüm sistemlerin birbiriyle olan ilişkisi göz önünde bulundurulur.
 2. Kişiye Özel Tedavi: Her bireyin biyokimyası, genetik yapısı ve çevresel etkileri farklıdır. Tedavi planları bu benzersizliklere göre düzenlenir.
 3. Kök Nedenlere Odaklanma: Semptomları tedavi etmek yerine, hastalığın altta yatan nedenlerini anlamaya ve çözmeye çalışır.
 4. Hastayla İşbirliği: Sağlık profesyonelleri ve hastalar arasında güçlü bir işbirliği teşvik edilir. Hastalar, kendi sağlıklarının yönetiminde aktif rol oynar.

Uygulama Alanları

Fonksiyonel tıp, çeşitli kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bu hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 • Kronik Yorgunluk Sendromu
 • Otoimmün Hastalıklar (örneğin, lupus, romatoid artrit)
 • Sindirim Sistemi Bozuklukları (örneğin, irritabl bağırsak sendromu, çölyak hastalığı)
 • Hormonal Dengesizlikler (örneğin, tiroid sorunları, menopoz)
 • Metabolik Sendrom ve Diyabet
 • Kardiyovasküler Hastalıklar

Tedavi Yöntemleri

Fonksiyonel tıpta kullanılan tedavi yöntemleri, bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Beslenme ve Diyet: Bireyin beslenme ihtiyaçlarına göre özel diyet planları oluşturulur. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları teşvik edilir ve gıda intoleransları dikkate alınır.
 • Besin Takviyeleri: Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve diğer besin maddeleri takviyelerle desteklenir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Egzersiz, uyku düzeni, stres yönetimi ve diğer yaşam tarzı faktörleri üzerinde durulur.
 • Detoksifikasyon: Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olacak yöntemler uygulanır.
 • Zihin ve Beden Terapileri: Meditasyon, yoga ve diğer zihin-beden terapileri kullanılarak bütünsel sağlık desteklenir.

Bilimsel Destek ve Tartışmalar

Fonksiyonel tıbbın etkinliği konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların bir kısmı, fonksiyonel tıbbın kronik hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde etkili olabileceğini göstermiştir. Ancak, bazı eleştirmenler bu alanın bilimsel temellerinin daha fazla kanıta ihtiyaç duyduğunu savunmaktadır. Fonksiyonel tıbbın bütüncül ve kişiye özel yaklaşımı, geleneksel tıp uygulamalarına kıyasla daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir.

Sonuç

Fonksiyonel tıp, bireyin biyokimyasal, genetik ve çevresel benzersizliğini göz önünde bulundurarak hastalıkların kök nedenlerini ele alan bütüncül bir sağlık yaklaşımıdır. Bu tıp dalı, semptomların ötesine geçerek, hastalıkların altta yatan nedenlerini anlamaya ve çözmeye odaklanır. Kişiye özel tedavi planları, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve zihin-beden terapileri gibi yöntemlerle sağlığı optimize etmeyi amaçlar. Fonksiyonel tıp, modern tıbbın sunduğu standart tedavi yöntemlerine önemli bir alternatif sunarak, sağlık ve hastalık yönetiminde yeni bir perspektif sağlar.