Visseral Osteopati

Visseral Osteopati

Visseral; iç organlar ve onları tutan bağlar, damarlar, lenfatik sistem ve sinirleri kapsar. Organların hareketleri, vegetatif sinir sistemi, periton, arter, ven ve lenf sistemleri, fasyal yapılar, bağlar ile parietal ilişkiyi değerlendirilerek teşhis ve tedavi yapılır. İç organlarda tıpkı hareket sistem gibi koordineli hareketler ile fonksiyonlarını yürütür.

İç organların hareketleri, ince ve ritmiktir. Bu hareketlerdeki ufacık kısıtlamalar bile, organlarda dolaşımın bozulmasına, lokal veya genel bedensel sorunlara sebep olabilmektedir. Organlardaki hareket kısıtlılıklarını ortaya çıkaran sebepler, öncelikle enflamasyona sebep olan süreçler, ameliyatlar, beslenme bozuklukları ve alışkanlıklar gibi nedenlerdir. Hareket kaybı öncelikle ağrıya neden olmaz, ancak hastalıklar zemin oluşturabilir.

Bir osteopat’ın elleri, vücutta en küçük hareketleri hissedebilme, yorumlayabilme ve tedavi edebilme yeteneğine sahiptir. Osteopat’ın amacı, fizyolojik doku gerginliklerini düzelterek, dolaşımın düzenlenmesini ve tüm organizmanın koordineli çalışmasını sağlamaktır.