Kayropraksi

KAYROPRAKSİ

Kayropraksi, omurganın manuel ayarlanması ve / veya manipülasyonu yoluyla tedaviye vurgu yaparak nöromüsküler bozuklukların tanı ve tedavisine odaklanan manuel tıp bilimidir.

Çoğu kayropraktır ağrıyı azaltmaya ve hastaların işlevselliğini geliştirmeye ve aynı zamanda sırt ağrısı tedavisi için egzersiz, ergonomi ve diğer tedaviler yoluyla kendi sağlıklarını nasıl açıklayabilecekleri konusunda eğitmeye çalışır.

Çoğu kayropraksi tekniğinin ortak amacı, eklem iltihabını çözme ve ağrıyı azaltma genel hedefleri ile eklem fonksiyonunu restore etmek veya arttırmaktır. Bazı yaklaşımlar bir miktar güç (omurga manipülasyonu) kullanırken, diğerleri daha yumuşaktır (omurga mobilizasyonu).

Temel İnançlar ve Hedefler

Kayropraktırlar; sinir sistemi ve omurga arasındaki yakın ilişkiye odaklanır ve aşağıdaki inançları doğru tutar:

  • Omurganın biyomekanik ve yapısal düzensizliği sinir sistemini etkileyebilir.
  • Birçok koşul için, kayropraktik tedavi omurganın yapısal bütünlüğünü geri yükleyebilir, hassas nörolojik doku üzerindeki baskıyı azaltabilir ve sonuç olarak bireyin sağlığını iyileştirebilir.

Kayropraktik tedavisi, omurilik sinirindeki tahrişi hafifleten ve / veya değiştirilmiş refleksleri yeniden oluşturan normal omurga hareketliliğini yeniden tesis etmektir.

Tedavi Edilen Koşullar

Kayropraktırlar, belirli tiplerdeki hastaları tedavi etmek için çeşitli cerrahi olmayan tedaviler kullanır:

  • Tekrarlayan suşlar
  • Baş ağrısı
  • Boyun ağrısı
  • Bel ağrısı, siyatik

Kayropraktik Manipülasyon Türleri

Omurga şikayetlerinde iki genel kayropraktik manipülasyon yaklaşımı vardır:

  • Spinal manipülasyon: Genellikle geleneksel kayropraktik ayarlama veya yüksek hızlı, düşük genlikli bir teknikdir.
  • Spinal mobilizasyon: Daha yumuşak / daha az kuvvetli bir ayarlama veya eklemi tolere edilebilir bir hareket aralığı boyunca hareket düşük hızlı düşük genlikli tekniktir

Çoğu kayropraktsi tekniğinin ortak amacı, eklem iltihabını çözme ve ağrıyı azaltma genel hedefleri ile eklem fonksiyonunu restore etmek veya arttırmaktır. Bazı yaklaşımlar bir miktar güç (omurga manipülasyonu) kullanırken, diğerleri daha yumuşaktır (omurga mobilizasyonu).

Spinal Dekompresyon Teorisi

Omurga dekompresyon cihazları, kayropraktırlar ve osteopatlar  uzun yıllar boyunca sunulan aynı temel spinal traksiyon prensibini kullanır.

Hem traksiyon hem de dekompresyon tedavisi, ağrıyı hafifletmek ve şişkinlik, dejenere veya fıtıklaşmış diskler için en uygun iyileşme ortamını teşvik etmek amacıyla uygulanır.

Spinal dekompresyon, omurgaya aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teorik faydalar sağlamak amacıyla uygulanan bir traksiyon terapisidir:

  • Fıtıklaşmış veya şişkin disk malzemesinin geri çekilmesini veya yeniden konumlandırılmasını teşvik etmek için negatif bir intradiskal basınç oluşturun.
  • Diskte, iyileştirici besin maddelerinin ve diğer maddelerin diske akmasına neden olacak daha düşük bir basınç oluşturur.